Een hot tub op een balkon installeren

Een hot tub op een balkon is een voorrecht dat flatbewoners zich willen veroorloven, soms tegen elke prijs. Gelukkig worden hot tubs voor buiten steeds betaalbaarder, zelfs voor een gemiddeld budget. Om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen die een spa thuis kan bieden, met name die bevoorrechte momenten die men alleen of samen met familie of vrienden kan doorbrengen, is het dus belangrijk te weten wat de verschillende voorwaarden zijn voor de installatie van een spa op een balkon.

Wat je moet weten voor je een hot tub op een balkon installeert

Als eenmaal is besloten de spa op een balkon te installeren, is het niettemin raadzaam, alvorens tot deaanschaf van een spa over te gaan, na te gaan of de ondergrond waarop de spa zal worden geplaatst sterk genoeg is. De sterkte van het terras is het eerste criterium waarmee rekening moet worden gehouden alvorens een hot tub op een balkon te installeren. Naast het gewicht van de hot tub moet ook rekening worden gehouden met het aantal gebruikers dat overgewicht en dus het uiteenvallen van de vloerconstructie zou kunnen veroorzaken. De ingenieur die verantwoordelijk is voor uw gebouw zal u hierover advies kunnen geven.

Het andere criterium waarmee rekening moet worden gehouden alvorens een spa in een appartement te installeren, is deinstemming van het syndicaat van mede-eigendom. Hoewel uw terras een privé-ruimte is, kan de structuur van het gebouw worden beschouwd als een gemeenschappelijke ruimte. Het syndicaat zal u zijn toestemming niet weigeren indien wordt aanvaard dat de ingenieur uw project heeft gevalideerd. Als u eenmaal toestemming hebt gekregen voor de installatie van uw spa, moet u nog een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Veiligheidsmaatregelen die moeten worden nageleefd

Eens men aanvaardt dat de installatie van uw hot tub op een balkon veilig is, zijn er een paar veiligheidsmaatregelen die u moet volgen vooraleer u er kunt baden. Deze veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op de oppervlakte van het terras, de hoogte van de spa en de toegankelijkheid ervan.

Voor de installatie van een spa op een balkon is een grote ruimte nodig. Zo hoef je niet de hele ruimte in beslag te nemen. Anderzijds vereist de beslissing om de spa daar te installeren dat de hoogte van de spa ruim onder die van de balkonreling ligt. Anders zal het moeten worden verlengd. Ten slotte moet de toegang tot de spa veilig zijn. Het moet veilig zijn om binnen en buiten te gaan. Daarom is het raadzaam een spa-model te kiezen dat niet te hoog is voor een gemakkelijke toegang. Om uitglijden bij het verlaten van de spa te voorkomen, is het ook aan te bevelen een antislipmat te plaatsen.

De voordelen van een softub spa

In het algemeen weegt de spa 500kg/m2 voor 4 plaatsen. Wanneer de ingenieur heeft vastgesteld dat deze belasting niet door de grond kan worden gedragen, bestaat de oplossing erin over te gaan tot de consolidatie van het terras. Het doel is de belasting over het gehele oppervlak te verdelen. Er is echter ook een eenvoudige oplossing die geen extra werk en onnodige uitgaven vereist. Dat is een Softub spa kopen, die het voordeel heeft dat hij licht is en dus gemakkelijk te vervoeren, in tegenstelling tot het klassieke model.

De Softub is een mobiele spa, die leeg slechts 40 kg weegt en met water en gebruikers 350 kg. Het heeft het bijkomende voordeel dat het gemakkelijk door alle deuren en trappen kan. Naast de mobiliteit en toegankelijkheid is een ander voordeel van de Softub spa dat hij kan worden aangesloten op een 220V stopcontact.

Het is genoeg om je twee keer te laten nadenken over de aankoop van een buitenspa.

    Recevez notre catalogue !