Voor veel mensen die in een appartement wonen is het privilege om een spa op een balkon te hebben, een klein beetje levenskwaliteit en luxe die ze zichzelf niet willen ontnemen, tegen welke prijs dan ook. Maar gelukkig ziet men steeds meer buitenspa’s voor ieders budget. Teneinde optimaal te kunnen profiteren van de voordelen die een spa thuis kan bieden, waaronder bijvoorbeeld de speciale momenten die je alleen kunt beleven, of delen met familie en vrienden, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de verschillende voorwaarden en mogelijkheden om een spa op een balkon te installeren.

Wat u moet weten alvorens een spa op het balkon te installeren

Nadat het besluit genomen is om de spa op Uw balkon te laten installeren, moet u vooraf controleren of het oppervlak waarop u deze wil installeren sterk genoeg is. Voor de installatie van een spa op een balkon moet men in eerste instantie rekening houden met de terrasbestendigheid of draagkracht. Bij het gewicht van de spa moet men het aantal gebruikers meerekenen, hetgeen overgewicht zou kunnen veroorzaken, en dus een desintegratie van de bodemstructuur. Om dit te laten controleren, kan de verantwoordelijke ingenieur voor de werkzaamheden in uw gebouw U hierover meer informatie en tevens ook uitsluitsel betreffende de mogelijkheden geven. 

Een tweede vereiste voor de installatie van een spa in een appartement is de toestemming van de vereniging van mede-eigenaars. Alhoewel uw terras een privé-gedeelte is, kan het gebeuren dat de structuur van het gebouw als gemeenschappelijke ruimte wordt beschouwd. De syndicus zal zeker zijn toestemming geven als aangetoond wordt dat de ingenieur het project heeft gevalideerd. Nadat de toestemming voor het installeren van de spa is gegeven, moeten er een paar veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen

Als aangetoond is dat de installatie van de spa op het  terras of balkon risicoloos is, moeten er enkele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen voordat u de spa in kunt stappen. Deze veiligheidsmaatregelen betreffen het terrasoppervlak, de hoogte van de spa en de toegankelijkheid .

Voor de installatie van een spa op een balkon is er vrij veel ruimte nodig. Bekijk op voorhand goed waar U Uw spa wil plaatsen, en bereken goed de oppervlakte die nu reeds gebruikt word voor meubilair, etc, zo vermijdt u het hele balkon in beslag te nemen en nadien geen optisch mooi effect te hebben. Eenmaal besloten de spa hier te installeren moet verder de hoogte van de spa aanzienlijk lager zijn dan die van de balkonreling. In het geval dat dit niet zo mocht zijn, dan moet deze verhoogd worden. En verder moet men zonder risico in- en uit de spa kunnen stappen. Het is aan te raden een niet te hoge spa te kiezen, zodat de instap makkelijk is. En om niet uit te glijden bij het uitstappen is het aan te raden een antislipmat naast de spa te leggen.

De voordelen van een Softub spa. 

Over het algemeen weegt een spa voor 4 personen rond 500kg/m2. Als de installateur constateert dat er onvoldoende draagkracht is voor dit gewicht, kan men als oplossing het terras verstevigen. Het doel hierbij is de draaglast over het gehele oppervlak te verdelen. Maar er is echter ook een eenvoudiger oplossing, zonder al die extra werkzaamheden en onnodige kosten. En dat is de aankoop van een Softub-spa. In tegenstelling tot  klassieke spa modellen is de Softub een lichtgewicht spa die men aansluit op het normale stroomnetwerk, waardoor hij ideaal is voor terassen en balkons, mede omwille van zijn mobiliteit en verplaatsbaarheid. 

Leeg bedraagt het gewicht van een Softub spa maar 40 kg en vol, afhankelijk van het model, slechts 990kg, inclusief de gebruikers. Een extra voordeel is dat het gemakkelijk door alle deuren past en op trappen gerold kan worden. En bovenop deze voordelen van mobiliteit en toegankelijkheid komt nog het niet onbelangrijke punt dat een Softub spa aangesloten wordt op een standaard 220V stopcontact, en U dus geen speciale en kostelijke electriciteitswerkzaamheden moet laten uitvoeren, en de gepatenteerde technologie van de Softub spas staat dan ook nog eens garant voor een extreem laag stroomverbruik. Voldoende dus om u serieus te doen nadenken over de aankoop van uw buitenspa.

    Recevez notre catalogue !